NKV-bijeenkomst

Op 30 april bent u van harte welkom bij de NKV-bijeenkomst bij de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft voor het onderstaande programma dat vooral in het teken staat van interactie tussen jonge keramische onderzoekers die over hun onderzoek vertellen, en ervaren mensen in het keramische veld.

Programma
11.00 uur: Algemene Ledenvergadering (alleen toegankelijk voor NKV-leden)
De benodigde documenten voor deze ALV worden half april aan de NKV-leden toegezonden. Deze vergadering is in de Nederlandse taal.
12.00 uur: Lunch
13.00 uur: Student Speech Contest (Engelstalig). De voertaal is Engels.
15/16.00 uur: Rondleiding bij de afdeling Novel Aerospace Materials
ca. 17.00 uur: Warm & koud buffet, met uitslag van de Student Speech Contest
19.00 uur: Afsluiting

Aanmelden
U kunt zich aanmelden - liefst per ommegaande, maar uiterlijk op vrijdag 26 april - door een e-mail te sturen aan eddy.brinkman@betase.nl(of een reply op deze uitnodiging) waarin u aangeeft of u alleen bij de ALV plus lunch aanwezig zult zijn, of bij het gehele programma, en met hoeveel personen.

 

Deelnamekosten

Bezoekt u als NKV-lid alleen de ALV en neemt u deel aan de aansluitende lunch, of bent u student en neemt u deel aan de Student Speech Contest, dan betaalt u geen deelnamekosten. Neemt u deel aan het gehele programma, dan betalen NKV-leden en hun partners of introducees 30 euro per persoon, met maximaal 1 begeleidende partner/introduce(e) per NKV-lid. Alle overige deelnemers betalen 45 euro per persoon. Gelijk met uw aanmelding maakt u het verschuldigde bedrag over op bankrekening NL10 INGB 0001 8560 32 ten name van de Nederlandse Keramische Vereniging, onder vermelding van uw naam en "NKV april 2019". Verschijnt u niet, en heeft u zich niet minimaal 5 dagen van tevoren afgemeld, dan zullen we de gemaakte kosten (onder meer voor het buffet) toch aan u doorberekenen.

Locatie en bereikbaarheid
De Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek bevindt zich in gebouw 62 aan de Kluyverweg 1 op het terrein van de TU Delft.
Voor reis- en parkeermogelijkheden: zie deze link.

Graag zien we u verschijnen op 30 april in Delft.

Met vriendeljke groeten,
het NKV-bestuur
Eddy Brinkman, Ries Jeurissen, Antoinette van Schaik, Pim van der Vliet, Jos van der Waard & Mark WeltersDatum: 30 April 2019

Tijd: 11:00 - 19:00

Locatie: Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft