Bijeenkomst Sectie Metalen, contactgroep Fractografie
Op deze bijeenkomst bij de afdeling Structural Reliability van TNO in Delft worden weer verschillende schadegevallen of aan schades gerelateerde onderwerpen besproken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld verkeerde keuzes bij de inkoop van materialen of onderdelen. Ook alternatieve onderzoeksmethoden komen aan bod.
 
 
AGENDA
 
13:00 uur - Ontvangst met koffie/thee
 
13:15 uur - Opening door de voorzitter, Siebe Baas (Sectie Metalen)
 
13:30 uur - Welkomstwoord  en voorstellen TNO door Timo Nijland   Oorsprong en geschiedenis van TNO en hoe ziet de toekomst eruit? 
 
14:00 uur - Root-cause analyse van een torsie-vermoeiingsschade in de voorstuwingsinstallatie van een Suez-max klasse schip door Rob Mooij, TechnoFysica BV Een metaalkundige schade-analyse is lang niet altijd het eind van een onderzoek. Zeker bij zaken zoals vermoeiing zal behalve de conclusie “vermoeiing” en het type vermoeiing ook de oorzaak van de belasting dienen te worden geďdentificeerd om herhaling te voorkomen. In een korte presentatie wordt het traject gepresenteerd wat gevolgd is om de oorzaak te vinden voor het vroegtijdig falen van een tussenas in een Suezmax klasse schip (het grootste type schip wat het Suez kanaal nog kan passeren). Deze installatie was volgens de geldende klasse-regels gebouwd en zou op papier een oneindige levensduur hebben, maar faalde binnen 5˝ jaar door een torsiebreuk.  Bij proefvaarten, ook tijdens onderzoek, bleek de installatie zich volgens ontwerp te gedragen. Echter, tijdens metingen bleken er omstandigheden te kunnen bestaan waarin de regeling van het schip roet in het eten gooide.
 
14:45 uur - Zoutschade  aan monumenten door Timo Nijland, TNO. Monumenten hebben een eeuwig durend service life. Maar dat betekent niet dat  er geen schades optreden. Ook aantasting is van alle tijden, in het bijzonder die door zouten. Wat zijn oorzaken hiervan  en hoe kan er mee worden omgegaan ? 
 
15:30 uur - Thee/koffiepauze   16:00 uur - Rondleiding MEC-lab van TNO

16:45 uur - Forensic engineering door Huibert Borsje, TNO.  TNO doet al meer dan vijftig jaar onderzoek naar schade aan constructies, van gebouwen tot sluizen en bruggen. De laatste tien jaar heeft ‘forensic engineering’ een hoge vlucht genomen, De wijze van onderzoek is door ontwikkeld tot een bijna wetenschappelijke aanpak bij de reconstructies van schades. TNO heeft onderzoek gedaan naar veel grote instortingen de afgelopen jaren. In deze presentatie wordt nader op de wijze van onderzoek ingegaan.
 
17:15 uur - Schadegevallen uit de praktijk: Deelnemers aan de bijeenkomst kunnen moeilijke gevallen voorleggen aan hun collega’s voor advies. 
   
17:45 uur - Huishoudelijke zaken *  Plaats en datum volgende bijeenkomst Onderwerpen ter bespreking. 
 
18:00 uur - Afsluiting met een hapje en drankje.
 
Wenst u meer informatie? Bekijk dan de uitnodiging.

Datum: 9 October 2018

Tijd: 13:00 - 18:00

Locatie: TNO in Delft, afdeling Structural Reliability

Agenda