Jubileum-symposium : Studiekern Corrosie 70 jaar

Om het 70 jarig bestaan van de Studiekern Corrosie te vieren wordt een dag vullend symposium georganiseerd, met als thema: Corrosie en Energie.

De laatste details worden momenteel nog ingevuld, maar het programma zal bestaan uit presentaties met als rode draad de link tussen corrosie en energie(-voorziening):

Denkt u aan:

-        DOB : corrosie bij ontwikkeling offshore windmolens

-        Shell : corrosie bij olie en gaswinning

-        KU Leuven: (geen) corrosie bij opslag van gebruikte nucleair brandstof

Prof. Arjan Mol, TU Delft verzorgt een lezing ter herinnering aan de in 2017 overleden Prof. Hans de Wit, die veel heeft gewerkt aan energie uit brandstofcellen.

Daarnaast zal deze dag worden opgeluisterd met: De Grote Corrosie Quiz, met diverse leuke prijzen.

Regelmatig zal er op pauzemomenten gelegenheid zijn tot netwerken, ophalen oude contacten en leggen van nieuwe contacten. 

Klik hier voor de uitnodiging
Datum: 17 October 2018

Tijd: 09:30 - 17:30

Locatie: De Oude Bibliotheek, Delft

Agenda