Lustrumsymposium ‘Duurzaamheid van corrosiebeheersing

Lustrumsymposium ‘Duurzaamheid van corrosiebeheersing'

70-jarig jubileum Studiekern Corrosie (BvM)

 

De Studiekern Corrosie (een sectie van de Bond voor Materialenkennis [BvM]) bestaat dit jaar 70 jaar. In dit jubileumjaar organiseert deze actieve groep van circa 45 corrosie specialisten o.a. een contactdag/symposium op woensdag 17 oktober 2018 in de Oude Bibliotheek te Delft. Het symposium betreft een dagprogramma met verschillende lezingen.

Anders dan de gebruikelijke besloten bijeenkomsten (viermaal per jaar) van deze specialistische vakgroep, zal deze jubileumbijeenkomst óók toegankelijk zijn voor andere leden van de BvM, en overige belangstellenden.

In de voordrachten worden actuele thema’s als duurzaamheid en aging behandeld, waarbij corrosie een belangrijke rol speelt. Tevens is er een “Prof. dr. Hans de Wit-lezing” ter ere van de begin dit jaar plotseling overleden prof. dr. J.H.W. de Wit die een zeer belangrijke rol heeft gespeeld bij de verdere ontwikkeling/onderzoek van dit vakgebied. Deze lezing wordt verzorgt door prof.dr.ir. Arjan Mol, de huidige hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie aan de TU-Delft.

Zoals gebruikelijk zijn de kosten van deze BvM bijeenkomst bescheiden, en voor leden van de Studiekern Corrosie zelfs gratis. Voor overige leden van de BvM zal voor deelname aan deze dag slechts een kleine bijdrage worden gevraagd. Omdat toegang alleen mogelijk is indien u zich vooraf aangemeld hebt, wordt u geadviseerd zich tijdig aan te melden (via het secretariaat van de BvM: info@materialenkennis.nl).

Voor meer informatie wordt t.z.t. verwezen naar de websites van de Studiekern Corrosie (www.studiekern-corrosie.nl) en die van de BvM (www.materialenkennis.nl)

 

Opmerking: Op dit moment wordt er volop gewerkt aan het programma van deze dag, en staat er nog geen/nauwelijks informatie op deze websites.

 
Datum: 17 October 2018

Tijd: 00:00

Locatie: De Oude Bibliotheek, Delft

Agenda