PlasticsEurope: 'Kunststof zal ons redden in 2030'

Om ervoor te zorgen dat kunststof een constructieve rol speelt bij het aanpakken van de dreiging van klimaatverandering, heeft PlasticsEurope een initiatief aangekondigd om de knapste koppen uit de branche in te zetten bij de aanpak van het probleem.

Leden van PlasticsEurope stellen hun beste wetenschappers en technici ter beschikking om deel te nemen aan een reeks werkgroepen van specialisten. Deze werkgroepen zullen specifieke acties bepalen die de industrie kan ondernemen op het gebied van klimaatbescherming, efficient gebruik van bronnen en consumentenbescherming. Deze acties worden samengevat in een Industrie Actie Plan.
 
2030
De aankondiging van dit initiatief valt samen met de publicatie van een nieuwe omvangrijke studie met de titel “De wereld in 2030”. (Blijkbaar spreekt dit jaartal tot de verbeelding, Utrecht gebruikte het ook voor haar campagne om de renovatie van het Stationsgebied te promoten.)
Het rapport, gemaakt in opdracht van PlasticsEurope, schetst een beeld van het leven in de toekomst met positieve vooruitzichten voor kunststof. Volgens het rapport zal kunststof in 2030 een centrale rol spelen in het leven van iedereen, bijvoorbeeld in transport, communicatie, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding. Ook stelt het rapport vast dat kunststof mee kan werken aan de aanpak van klimaatverandering door het efficiënte gebruik van bronnen en vergevorderde recycling technieken.
 
Directeur van PlasticsEurope Wilfried Haensel: “PlasticsEurope heeft opdracht gegeven tot dit rapport om meer van de toekomst te begrijpen en er zo voor te zorgen dat onze branche en onze producten op een constructieve manier helpen de uitdagingen van vandaag en morgen te overwinnen."
 
Resultaten onderzoek
Met het resultaat van een één jaar durend onderzoek, "De wereld in 2030", wordt gekeken naar de belangrijkste trends die waarschijnlijk vorm zullen geven aan de samenleving en het dagelijkse leven over een kwart eeuw. Enkele bevindingen van het rapport zijn:
* Tussen nu en 2030 zullen we getuige zijn van exponentiële technische vooruitgang. Veel van deze vooruitgang zal mogelijk worden gemaakt door kunststoffen, net zoals computers en mobiele communicatie dat vandaag de dag doen. Naarmate mensen en technologie meer met elkaar integreren, neemt ook de rol van geavanceerde kunststoffen toe in het leven van alledag.
* Met kunststof afdeklagen en irrigatiesystemen kunnen boeren meerdere oogsten produceren in één enkel seizoen. Deze technieken zullen in de westerse wereld worden gebruikt om voedselproductie te stimuleren in een poging om een mondiale overbevolking van 8 miljard mensen te voeden.
* In 2030 zullen één miljard mensen 65 jaar of ouder zijn. In Japan ontwikkelen wetenschappers robots, gemaakt van geavanceerde kunststofmaterialen, die voor de ouderen zullen zorgen (waarbij ze herhalingstaken overnemen) en mogelijk ook zwaar industrieel werk zullen doen.
* Er zal een revolutie hebben plaatsgevonden op medicijngebied. Het in kaart brengen van persoonlijk DNA, krachtige nieuwe medicijnen op basis van gentherapie en stamcelonderzoek zullen ervoor zorgen dat met medicijnen ziekten worden voorkomen en de levensduur wordt verlengd. Mensen zullen in 2030 leeftijden bereiken van 130 jaar of meer en kunststof zal daarbij een belangrijke rol spelen in de gezondheidszorg.
* Het weer in 2030 is waarschijnlijk zeer extreem.
* Sommige aspecten van het dagelijkse leven in 2030 zullen zeer lijken op die van vandaag. We zullen in huizen en appartementen wonen net als nu (waarbij alle woningen zijn overgegaan op maximaal efficiënt energieverbruik), en kinderen zullen nog steeds naar school gaan, maar ook gebruik maken van aanvullend virtueel onderwijs.
 
Ray Hammond, auteur van het rapport, legt uit: “We hebben geen idee hoe de toekomst eruit zal zien, maar anticiperen maakt deel uit van onze strategie. Met dit rapport worden de drijvende krachten vastgesteld die waarschijnlijk vorm zullen geven aan de komende vijf decennia zoals we die nu kunnen overzien, en worden deze vervolgens geprojecteerd naar 2030. Eén ding is zeker: de snelle veranderingen die we sinds 1980 hebben gezien, zullen niet minder worden. De snelheid waarmee veranderingen plaats vinden zal steeds groter worden, zo groot zelfs dat onze levens in 2030 in sommige opzichten onherkenbaar zullen zijn veranderd ten opzichte van vandaag."
 
Het moge duidelijk zijn dat PlasticsEurope de toekomst uitzonderlijk positief inziet voor de kunststofindustrie. Maar of de visie van futuroloog Hammond meer is dan glazen bol kijken en zijn toekomstbeeld niet te mooi is om waar te zijn? De toekomst zal het leren.

Bron: Kunststof-online


Agenda