Happy World Materials Day!!!

Misschien een goede dag om te zien wat er nog gepland is door de verschillende geledingen van de Bond voor Materialenkennis?

Of uiteraard zelf actief worden en contact opnemen met een of meerdere van de verschillende groepen die bij de Bond zijn aangesloten.  

Van harte WELKOM!!!

Agenda