Intreerede prof.dr.ir. J.M.C. Mol (faculteit 3mE) woensdag 17 april 2019

Bij besluit van het College van Bestuur van 24 oktober 2017 benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen aan de Technische Universiteit Delft, om werkzaam te zijn op het vakgebied Corrosion Technology and Electrochemistry, is ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding voornemens een oratie te houden, met als titel:

“Rust Roest”

Datum

:

woensdag 17 april 2019

Aanvang

:

15.00 uur

Locatie

:

Aula (Auditorium/3e etage) Mekelweg 5 te Delft

De Rector Magnificus van de Technische Universiteit Delft, prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen, nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van deze academische plechtigheid. Na het uitspreken van de rede is er gelegenheid tot het aanbieden van gelukwensen.

TU Delft / Communicatie telefoon (015) 278 64 95
Mw. M.A. Schrijvershof-Vink
Protocol & Events Manager
E-mail: m.a.schrijvershof-vink@tudelft.nl
Routebeschrijving Aula: www.tudelft.nl

Hoogleraren van andere universiteiten zijn tevens welkom om deel uit te maken van het cortège. Zij dienen daartoe uiterlijk om 14.30 uur in de Senaatszaal (Aula/2e etage) aanwezig te zijn. Het wordt op prijs gesteld dat de hoogleraren de toga/baret van hun universiteit dragen.

Agenda