Overlijden Cees H. Luiten, oprichter van het Luitenfonds

Het bestuur van de Bond voor Materialenkennis heeft de droeve plicht u het overlijden te melden van dhr. Cees H. Luiten. Dhr. Luiten is op hoge leeftijd overleden op 23 mei 2018.

Als gewaardeerd bestuurslid van de Vereniging Metalen (VeMet) richtte hij in 1996 het ‘Luitenfonds’ op. Vanuit dit fonds kon een ieder die zich op zijn of haar manier verdienstelijk had gemaakt voor de metaalkunde, in één of meerdere facetten, in aanmerking komen voor toekenning van de Luitenprijs, de Agricola-medaille. Sinds de oprichting is deze prijs 2 keer uitgereikt en vanaf 2005 omgezet naar een Luiten-buitenland-stagebeurs.

Namens de leden van de Bond voor Materialenkennis condoleren we de familie en vrienden van dhr. Cees H. Luiten en wensen hen veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Agenda