Herman Terryn (VUB) krijgt Amerikaanse prijs

Prof. Herman Terryn, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), ontving de Amerikaanse "H.H. Ulhig corrosion award" van de Electrochemical Society. Van harte proficiat namens de bond en haar leden.


Agenda