Frans Vos verkozen tot penningmeester van de FEMS

Frans Vos, bestuurslid van de Bond voor Materialenkennis, werd verkozen tot penningmeester van de Federation of European Materials Societies (FEMS), startend vanaf 2018. Van harte proficiat namens de bond en haar leden.


Agenda