Bondsbureau gaat nieuwe fase in

De Bondsraadvergadering van 14 november jl.  heeft in het teken gestaan van het voorstel om bureau SPRINT op korte termijn op te heffen en de
administratieve ondersteuning onder te brengen bij het Mikrocentrum in
Eindhoven. Dit met behoud van de eigen positie en onafhankelijkheid van de
Bond en de daarbij aangesloten verenigingen, én behoud van de kwaliteit van
de geleverde dienstverlening. Tijdens deze vergadering is het voorstel door
het bestuur nader toegelicht en zijn vragen en onduidelijkheden door
verenigingen en secties tijdens een constructieve discussie beantwoord en
toegelicht. Van de aanwezige secties en verenigingen hebben er twee voor het
voorstel gestemd. Twee partijen hebben zich onthouden van stemming om in de
komende weken het voorstel - in principe met een positieve insteek - ter
goedkeuring voor te leggen aan hun achterban.
Bij instemming van laatstgenoemde twee partijen zal de voorgestelde
overeenkomst met het Mikrocentrum door het bestuur van de Bond getekend
worden, waarna de nieuwe situatie per 1 januari 2008 van start zal gaan. Meer hierover in het Magazine Materialenkennis van december.

Overdracht van voorzitterschap

Tijdens de Bondsraadvergadering van 14 november heeft de inmiddels
oud-voorzitter Sybrand van der Zwaag de voorzittershamer letterlijk en
figuurlijk doorgegeven aan Ardi Dortmans. In het eerstvolgende Magazine
Materialenkennis geeft Sybrand van der Zwaag een terugblik op de 8-jarige
periode dat hij voorzitter was, en volgt een nadere kennismaking met Ardi
Dortmans van TNO.

Korting deelname FEMS-activiteiten voor BvM-leden

Aangezien de Bond voor Materialenkennis 'Member Society' is van FEMS
(Federation of European Materials Societies), kunnen BvM-leden korting
krijgen op hun deelname aan conferenties die door FEMS georganiseerd worden, inclusief de EuroMat conferenties. Doorgaans kunnen BvM-leden bij de
registratie voor een conferentie aangeven dat ze lid zijn van een 'Member
Society'.

(Bonds)programma

Meer bijzonderheden over de hier vermelde bijeenkomsten uit het bondsprogramma zijn altijd te krijgen via www.materialenkennis.nl of rechtstreeks via bvm@bureausprint.org.

  • Op 13 december vindt een bijeenkomst plaats van de VWT in de E-10 Hoeve te Brecht in België. Onderwerp is de specifieke software voor Warmtebehandeling. De bijeenkomst duurt van 17.30 uur tot 21.30 uur;
  • Van 3 t/m 4 april 2008 wordt het jaarlijks ontmoetingsfestijn Meeting Materials gehouden in het Holst Centre te Eindhoven. Meer informatie hierover volgt.

Data om te onthouden

Artikelen uit de Media

Bron: Material Sense, Simone de Waart

IF Material Award 2008

I like to announce the IF Material Award 2008 for you as companies and designers. If you have any new interesting materials developments to show, you can now register for this prestigious award. Deadline will be the 14th of December. www.materialsense.nl

Bron: ResearchSEA.

Hidden surface chemistry revealed

A new technique that works at normal pressures shows molecular interactions at liquid interfaces
Lees verder...

PlasticsEurope: 'Kunststof zal ons redden in 2030'

De belangrijkste nationale toeleveringsmanifestatie voor de maakindustrie, de ESEF 2008, komt al weer in zicht. De ESEF 2008 zal gelijktijdig plaatsvinden met de Techni-Show. Het gehele Jaarbeurscomplex wordt van 11 tot en met 14 maart 2008 in beslag genomen door deze beide beurzen.
Lees verder....