Nieuwe voorzitter Bestuur

Tijdens de Bondsraadsvergadering van 16 mei jl. heeft de Bondsraad ingestemd met het voorstel van het bestuur om dr. Ardi Dortmans voor te dragen als nieuwe voorzitter van de Bond voor Materialenkennis. Hij zal die functie vanaf september a.s. gaan vervullen. Dortmans is sinds 2006 manager van het kennisprogramma 'Materials Technology' binnen TNO, en appointed part-time assistant professor aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens zijn werkzame leven heeft hij een grote affiniteit getoond met materialen en materiaalonderzoek. De huidige voorzitter, Prof. dr. ir. Sybrand van der Zwaag, blijft tot 1 januari 2008 aan als lid van het bestuur.

Bestuur wil themasymposia

Een van de nieuwe initiatieven die het bestuur tijdens de Bondsraadvergadering heeft gepresenteerd is het twee- of driemaal per jaar houden van een symposium over een breed onderwerp dat door de secties/verenigingen van de Bond vanuit verschillende gezichtspunten bekeken kan worden: secties/verenigingen die hun eigen verhaal vertellen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een thema als kunstgras, dat je van de maakkant (Kunststoffen) kunt bekijken, maar ook van de gebruikerskant (slidings, Tribologie). Achterliggende ideeën hierbij zijn dat de bezoekers van een dergelijk symposium (van binnen of buiten de Bond) leren wat de andere secties doen, en de technieken/oplossingen van deze secties kunnen gebruiken voor hun eigen problemen (kruisbestuiving, synergie). Wat standaard is voor de ene sectie of vereniging, is wellicht verfrissend voor de ander.

Website goed bezocht

In de eerste vijf maanden van haar bestaan wordt de nieuwe website van de Bond goed gevonden. De site wordt dagelijks door gemiddeld 130 personen bezocht, met uitschieters in de periode voorafgaand aan Meeting Materials. Naast vanzelfsprekende zoektermen als ‘materialen’en ‘materialenkennis’ worden we ook gevonden met termen als ‘materials’, ‘staal’, ‘self healing’ en ‘warmtebehandeling’.

(Bonds)programma

Meer bijzonderheden over de hier vermelde bijeenkomsten uit het bondsprogramma zijn altijd te krijgen via www.materialenkennis.nl of rechtstreeks via bvm@bureausprint.org.

  • Op 18 september houdt de NVVT een Studiemiddag in Nieuwegein;
  • Op 27 september houdt de VWT een bijeenkomst.

In verband met de vakantieperiode zijn er nog weinig bijeenkomsten. Wij wensen alle leden vanuit deze plaats een prettige vakantie toe.

Data om te onthouden

Artikelen uit de Media

Bron: Persbericht

Sinds 1 mei 2007 is de NVCA, de Nederlandse Vereniging van Corrosie Adviseurs, een feit.

Het initiatief tot de oprichting van de NVCA is uitgegaan van vier uitvoerende partijen (KBTechniek, MRCONSULT B.V., Veldinox Consulting en Corro Vision) van de voormalige NCC Corrosie Advies Dienst als gevolg van het wegvallen van het NCC.
De NVCA wil als onafhankelijke vereniging voorzien in de grote behoefte van de Nederlandse industrie en instellingen aan kennis over het voorkomen en oplossen van materiaal- en corrosieproblemen in het ontwerp- en gebruikstadium van installaties en constructies. Zie voor meer informatie www.nvca.eu .

Bron: Aluminium Online

Innovatie i.s.m. Aluminium Centrum

Het Aluminium Centrum en innovatieadviesbureau Van der Meer & van Tilburg organiseren een uitgebreid innovatieproject. Deelnemers kunnen tot € 50.000 subsidie ontvangen. In het project staan innovatie en samenwerking in de keten centraal. Het project kan gericht zijn op allerlei typen innovaties, bijvoorbeeld: het gebruik van nieuwe materialen of technologieën, het ontwikkelen van een nieuw product of procesverbeteringen. Beoogd wordt in september te starten met tenminste 15 bedrijven. Dinsdag 3 juli a.s. wordt er een voorlichtingsavond gehouden, waarin de mogelijkheden en voorwaarden uiteengezet worden. Meer informatie via www.aluminiumcentrum.nl .

Bron: Persbericht

Nieuw systeem voor pallets van composieten

Traditionele houten pallets worden wereldwijd gebruikt in de vervoers- en verpakkingsindustrie. Ze zijn praktisch, maar gaan slechts kort mee en zijn vaak moeilijk te hanteren wanneer ze zijn vervaardigd uit ruw hout en spijkers.
Nu heeft Icepallet, een logistiek bedrijf in Melbourne, Australië, de palletconstructie en -technologie naar de 21e eeuw gebracht met de eerste gegoten lichtgewicht composiet pallets. De pallets zijn ontwikkeld en geproduceerd met gebruikmaking van een reeks geformuleerde mineralen in combinatie met een expandeerbaar composiet epoxysysteem van Huntsman Advanced Materials.

Icepallet werd in 2003 opgericht na jarenlang onderzoek van bestaande palletsystemen en hun sterke en zwakke kanten. Het eerste concept voor de composiet pallets werd ontwikkeld als resultaat van deze studies en andere samenwerkingsactiviteiten met experts uit de technische, chemische en logistieke sector, waaronder Huntsman Advanced Materials.

Icepallet produceert nu een reeks platte, dubbeldekker en nestbare pallets. Hiermee voorziet het bedrijf in de vraag naar lichtere maar meer duurzame pallets die betrouwbaarder zijn, goede impactweerstand hebben en minimaal vijf jaar meegaan.

De pallets worden in één shot gemaakt, in een uiterst efficiënt persproces met een expandeerdaar expoxysysteem (EES). Als versterking kan glasvezel of natuurlijke hennepvezel met de epoxyhars worden gebruikt. Meer informatie is te krijgen via www.icepallet.com

Opvallende lezingen

Coating Resins on Bio-based Raw Materials. Reality or Distant Future?
Tosko Misev, Dirk Stanssens
DSM Resins bv, DSM Innovation Center
(uitgesproken tijdens Meeting Materials)

Klik hier voor de sheets.

Composite Materials, a challenge to creativity.
Ignaas Verpoest
Dept. Metallurgy and Materials Engineering
Katholieke Universiteit Leuven
(uitgesproken tijdens Materials Engineering)

Zie: http://perswww.kuleuven.be