Eerste digitale Nieuwsbrief

Het zal voor iedereen nog wennen zijn, maar hierbij krijgt u als lid van de Bond voor Materialenkennis de eerste digitale nieuwsbrief, waarin voornamelijk aandacht voor actualiteiten met betrekking tot de bond. Ook voor de redactie zal het wennen zijn om... Lees verder >>

Nieuwe bestuursleden

De Bondsraad van de Bond voor Materialenkennis heeft unaniem de volgende twee nieuwe bestuursleden benoemd: dr. G.W. Visser (DSM) en dr.ir. H. W. Brinkman (Edvertice Presentaties). Zij komen... Lees verder >>

80-jarig jubileum “Materialen in vogelvlucht”

Tijdens de laatste bondsraadvergadering is besloten om op 2 november a.s. het 80-jarig jubileum van de Bond voor Materialenkennis te vieren in het Aviodrome te Lelystad. Het feest zal... Lees verder >>

Stemmen op uw favoriete Dutch Master of Materials!

Het is nog steeds mogelijk om via de website van de Bond voor Materialenkennis (www.materialenkennis.nl) een stem uit te brengen op die persoon waarvan u denkt dat... Lees verder >>

Bond voor Materialenkennis financieel gezond

Uit de Bondsraadvergadering van 16 mei jl. in Utrecht blijkt dat de bond het jaar 2005 positief heeft afgesloten. Het eerder verwachtte verlies heeft niet plaatsgevonden. Volgens de penningmeester... Lees verder >>

Meeting Materials krijgt vervolg

De bijeenkomst Meeting Materials op 23 maart jl. was zo’n succes dat deze dag voor jonge materiaalkundigen volgend jaar een vervolg krijgt bij Dow Chemicals in Terneuzen. Deze voor het eerst... Lees verder >>

Oud-voorzitter overleden

Het bestuur van de Bond voor Materialenkennis bereikte het droeve bericht dat Ing. Dick Hubbeling, voorzitter van de Bond voor Materialenkennis van 1989 – 1991, op 21 april 2006 in Halfweg is overleden. Zijn overlijden kwam onverwacht. Het bestuur wenst zijn familie en naasten veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

(Bonds)programma:

  • De Vereniging voor Produktietechniek organiseert op donderdag 8 juni de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit jaar bent u van harte uitgenodigd op... Lees verder >>
  • In juni houdt het CPB een bedrijfsbezoek in de Verenfabriek Het Zuiden, bericht volgt.
  • In juni zal de sectie Duurzaamheid en Betrouwbaarheid een kennismakingsbijeenkomst houden rond het thema Risico en bouw; bericht hierover volgt.

Kort materialennieuws

Data om te onthouden

  • 12 – 14 september: Nano Europe 2006, St. Gallen, Zwitserland: www.nanoeurope.com
  • Het Mikrocentrum uit Eindhoven organiseert op 27 en 28 september dit jaar een nieuw seminar over vezelversterkte kunststoffen. Het seminar Kunststof Composieten zal gelijktijdig plaatsvinden met de achtste editie van de Kunststoffenbeurs in Veldhoven en wordt georganiseerd met ondersteuning van de Vereniging Kunststof Composieten Nederland (VKCN).
  • 11-13 oktober: Rhein-Main-Hallen, Wiesbaden, Duitsland: 62 Colloquium für Wärmebehandlung und Werkstofftechnik:
    www.awt-online.org
  • 16 november: Betondag, De Doelen, Rotterdam: www.betonvereniging.nl
  • Op 28 en 29 november a.s. organiseert het Nederlands Instituut voor Lastechniek samen met het Belgisch Instituut voor Lastechniek een groot Nederlandstalig 'Lassymposium 2006' in het Evoluon te Eindhoven.Meer informatie via www.nil.nl/voorlichting/symposium2006.htm