Nieuwe Website vanaf 1 februari actief

De nieuwe website van de Bond voor Materialenkennis is vanaf 1 februari op het gebruikelijke adres (www.materialenkennis.nl) te raadplegen. De website heeft niet alleen een gedaanteverwisseling ondergaan, maar is ook inhoudelijk aangepast aan nieuwe, technologische mogelijkheden. De huidige lay-out van de site is vervangen door dezelfde stijl die verleden jaar in de (digitale) nieuwsbrieven en het Jaarboek 2006 is geïntroduceerd. Zo kunnen we ons als Bond op een eenduidige manier naar buiten presenteren.
Op de nieuwe site worden de agenda, persberichten, korte nieuwsberichten en digitale nieuwsbrieven prominent weergegeven. Nieuw is het "Kennisplein", waar u terecht zult kunnen voor informatie en discussies over ontwikkelingen op het gebied van materialen. De secties en verenigingen van de Bond worden in de nieuwe website genoemd, en secties en verenigingen die al een eigen website hebben, zijn te benaderen via een link. In de toekomst bestaat er voor de secties en verenigingen de mogelijkheid om te worden opgenomen als sub-sites binnen de nieuwe website, indien daar behoefte aan bestaat.
De website moet meer gezien worden als een webportal, waarop allerlei zaken te vinden zijn. Voor de leden is een speciaal afgeschermde internetomgeving gebouwd die door een persoonlijk paswoord kan worden geraadpleegd. De paswoorden zullen zo spoedig mogelijk aan de leden worden bekend gemaakt.
De website kent talloze mogelijkheden, maar is daardoor ook gevoelig voor kinderziekten. Als u een probleem tegenkomt bij het raadplegen van de site, neem dan meteen contact op met Bureau SPRINT, bvm@bureausprint.org . De medewerkers zullen er dan alles aan doen om die problemen z.s.m. op te lossen.

Meeting Materials 2007: unieke mogelijkheid voor jonge materiaaldeskundigen

Meeting Materials zal in dit jaar plaatsvinden op 29 en 30 maart bij DOW Chemical in Terneuzen en in Gent. Dit jaar zal het geheel gedurende een heel weekend plaatsvinden zodat alle jonge materiaaldeskundigen uit Nederland en België in staat zijn dit unieke ontmoetingsevenement bij te wonen. Het evenement is aangepast, maar zal de belangrijkste onderdelen van het verleden jaar weer aanbieden. Het gaat om het ontmoeten van ervaren materiaaldeskundigen, het leren van elkaar, het kijken op de arbeidsmarkt, maar ook om te zien hoe materiaalkundigen bij DOW Chemical te werk gaan. Er is plaats voor ongeveer 100 tot 120 jonge materiaalkundigen. Voertaal is Engels. Voelt u zich een jonge materiaalkundige, neem dan deel aan deze Meeting Materials. Meer informatie en inschrijven kan via www.meetingmaterials.com
De banenmarkt krijgt een prominente plaats in het programma; mocht uw bedrijf geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen, neem dan contact op met Bureau Sprint, tel. 073 6446400, e-mail bvm@bureausprint.org.

Help mee de Wetenschappelijke Scheurkalender 2008 te vullen

De Bond voor Materialenkennis zal voor de Wetenschappelijke Scheurkalender 2008 input gaan leveren. Deze kalender bevat elke dag een leuk feit of prikkelende gebeurtenis uit de wetenschappelijke wereld die niet in een encyclopedie of populair wetenschappelijk werk te vinden is. Heeft u een citaat, een historische gebeurtenis, een basisbegrip, een ontdekking, of iets waar iedereen elke dag mee geconfronteerd wordt en dat met uw onderwerp verband houdt? Dan heeft u nu de mogelijkheid om het in de Wetenschappelijke Scheurkalender 2008 te plaatsen! Op de voorkant van een kalenderblaadje kan een vraag, citaat, uitroep of statement van maximaal 75 woorden. Op de achterkant volgt dan het antwoord of een verduidelijking (max. 150 woorden). Alles kan, zolang het maar wetenschappelijk verantwoord is. Mail uw inzending uiterlijk maandag 5 februari naar bvm@bureausprint.org. We hopen dat er vele materiaalkundige wetenswaardigheden in deze scheurkalender komen.

Mentorschap

Tijdens de lustrumbijeenkomst van 2 november 2006 vroeg een jong lid zich af of het mogelijk is binnen de Bond dat oudere, meer ervaren leden zouden kunnen optreden als mentor van jongere leden die daar behoefte aan hebben. Denk bijvoorbeeld aan een regio-indeling, waarbij mentor en leerling elkaar enkele malen per jaar kunnen ontmoeten. Maar ook andere vormen zijn mogelijk.
Het bestuur ziet daar wel wat in, en wil op deze wijze de leden polsen over de wenselijkheid van zo'n mentorschap. Reacties graag naar Bureau Sprint, tel. 073 6446400, e-mail bvm@bureausprint.org.

Eigen vergaderruimte op 300 meter van het station in Den Bosch

Wist u dat er bij Bureau Sprint in Den Bosch vergadermogelijkheden zijn, op slechts 300 meter van het station? Neem voor meer informatie contact op met Bureau Sprint, tel. 073 6446400, e-mail bvm@bureausprint.org.

(Bonds)programma

Meer bijzonderheden over de hier vermelde bijeenkomsten uit het bondsprogramma zijn altijd te krijgen via www.materialenkennis.nl of rechtstreeks via bvm@bureausprint.org.

 • Op 1 maart vindt in Breda de gezamenlijke bijeenkomst van de VEMET en VWT plaats met als thema ‘Falen of presteren? Warmtebehandelingen maken het verschil!’ Uitgebreide informatie hierover staat in ons Magazine Materialenkennis van december 2006.
 • Op 6 maart vindt het evenement Boarding Now! plaats, dat wordt georganiseerd door het IOP Self Healing Materials. Tijdens dit evenement zullen de twaalf projecten die eind 2006 zijn gehonoreerd zich presenteren. Bekijk hier de uitnodiging (PDF).
 • 13 Maart is de dag waarop de NVVT zijn Studiedag met Atipic houdt in Brecht. Het thema is nog niet bekend.
 • 18 – 20 maart: Noordwijk, First International Conference on Self Healing Materials, www.selfhealingmaterials.nl

Data om te onthouden

 • 5- 10 februari: Jaarbeurs, Utrecht, Bouwbeurs 2007, www.bouwbeurs.nl
 • 6- 8 februari: Wenen, Oostenrijk, Wood-Plastic Composites 2007, www.amiplastics.com
 • 13 februari: KP-7 congres door EG-liaison in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken over wat het nieuwe Europese zevende kaderprogramma mijn organisatie heeft te bieden aan subsidiemogelijkheden, World Forum Convention Center, Den Haag, www.kp7congres.nl
 • 15 februari: Nieuwegein Business Center, Nieuwegein: Metaalunie Congres: Ondernemerschap 2010 en verder, www.metaalunie.nl
 • 26 - 27 februari: Maritim Hotel, Keulen, Duitsland: 9th OEA International Aluminium Recycling Congress, www.oea-alurecycling.org
 • 14 – 15 maart: High Performance Fillers 2007, Hamburg, Duitsland, www.polymerconferences.com
 • 20-22 maart: Hamburg, Duitsland, Polymer Sourcing 2007, www.amiplastics.com
 • 21-22 maart: Americahal, Apeldoorn, Vakbeurs RVS & Aluminium, www.rvsalu.nl
 • 25 – 27 april: Berlijn, Duitsland, 5th International Conference and European Conference on Heat Treatment 2007, www.quenching-and-control-of-distortion.com