Vereniging Metalen (VeMet)

De Vereniging Metalen, afgekort VeMet, is in 1994 ontstaan uit de in 1932 opgerichte Sectie Metalen van de Bond voor Materialenkennis. De relatie tussen de BvM en de VeMet is zeer hecht.

De doelstelling van de VeMet is het vergroten van kennis en belangstelling voor metalen in het algemeen. De vereniging organiseert hiertoe regelmatig, ook in samenwerking met andere organisaties, thema- en studiedagen, bedrijfsbezoeken, korte cursussen en workshops. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Metalen met hun specifieke eigenschappen en de metaalkundige achtergronden;
  • De bewerkings- en verwerkingseigenschappen van metalen, de ontwikkelingen daarin en de metaalkundige achtergronden;
  • Karakterisering van metalen en de karakteriseringtechnieken; 
  • Toepassing, gebruik en levensduur van metalen (producten).

Het aantal leden bedraagt circa 360 en de vereniging heeft een gezonde financiŽle basis, die ruimte biedt voor nieuwe initiatieven. De vereniging tracht in de onderwerpkeuze van de bijeenkomsten zich te onderscheiden van andere (commerciŽle) organisaties. De rode draad in de themabijeenkomsten van de laatste jaren is materiaalkarakterisering geweest, met name in relatie tot de functionaliteit die van materialen wordt verwacht. Gezien de belangstelling zal dit onderwerp ook in de toekomst vaak op de agenda staan. Daarnaast tracht het bestuur in de onderwerpkeuze andere rode draden te ontwikkelen, onder andere cursusachtige bijeenkomsten en workshops (fractografie, corrosie).

De vereniging wil bijdragen aan de onderlinge contacten tussen de leden door na afloop van de bijeenkomst tegen minimale kosten (= gratis) de gelegenheid te bieden na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Meer informatie vindt u op de website http://www.vemet.nl/ of via de 'Contact' knop aan de bovenzijde op de blauwe menubalk.