Sectie Kunststoffen

De Sectie Kunststoffen biedt specialisten in - en andere belanghebbenden bij - (kunststof)materialen de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kunststoffen.

Dit betreft niet alleen de inhoudelijke aspecten van de kunststoffen zelf, maar ook de omgeving waarin die ontwikkelingen plaatsvinden, zoals de relatie met andere materialen, de producten waarin kunststoffen gebruikt worden, inclusief de vervaardiging daarvan en de invloed van (algemene) trends op en door kunststoffen. Samenwerking met belanghebbenden binnen en buiten de Bond van Materialenkennis is daarom een belangrijk onderscheidend element.

De Sectie Kunststoffen heeft de onderstaande uitgangspunten bij de te organiseren activiteiten:

  • Een even uitdagend als actueel en helder thema (bijvoorbeeld de rol van kunststoffen in nieuwe energiesystemen in de bouw).
  • Minstens 2 maar liever 3 of meer onderdelen van de Bond zijn betrokken (kunststoffen, bouwmaterialen, materials design, vermoeiing, hechting, ontwerpen en construeren, milieuaspecten, duurzaamheid en betrouwbaarheid etc.). Deze onderdelen leveren minstens 1 (zeer) prominente spreker.
  • Heldere doelgroepen van buiten de Bond, zoals in dit geval architecten, aannemers, branchecentra, etc. maar zeker ook het onderwijs.
  • Een uitnodigende, moderne en keurig verzorgde uitnodiging en omgeving.

Presentaties van het symposium “Plastic Forever?” op 2 november 2012 aan de TU Delft
Klik op www.milieuchemtox.nl voor de presentaties van de sprekers op dit symposium dat georganiseerd werd door de Secties Macromoleculen en Milieuchemie van de KNCV in samenwerking met de Sectie Kunststoffen van de Bond voor Materialenkennis. Tijdens dit treffen van polymeerchemici, kunststoftechnologen, milieuchemici, zeebiologen, verpakkingsdeskundigen, industrieel ontwerpers, enzovoort zijn vraagtekens vervangen door uitroeptekens, maar ook omgekeerd. Wat in ieder geval duidelijk geworden is dat je vanaf het begin van een materiaal- en/of procesontwikkeling al moet nadenken over einde levensduur van de bijbehorende producten. Als dat geen duidelijke milieuwinst oplevert vergeleken met bestaande oplossingen, dan (voorlopig) niet verder gaan.

 

Agenda