Nederlandse Vereniging van Verftechnici (NVVT)

De Nederlandse Vereniging van Verftechnici (NVVT) is een zeer actieve vereniging met ca. 250 leden, die al meer dan een halve eeuw haar leden weet te boeien met interessante en druk bezochte bijeenkomsten.

De twee doelen van de NVVT zijn:

  • Het verspreiden en op een hoger (wetenschappelijk) niveau brengen van zowel de kennis van grondstoffen voor verf, als de technologische aspecten van coatings (bereiding, verwerking en toepassing).
  • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden.

De activiteiten van de NVVT zijn als volgt samen te vatten:

  • Het organiseren van studie(mid)dagen over actuele onderwerpen op het vakgebied, of daaraan verwante gebieden. Dit betreft niet alleen technische onderwerpen (als formulering, grond- en hulpstoffen, bereiding, verwerking en toepassing van verfproducten), maar ook nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor coatings, en ontwikkelingen op het gebied van b.v. milieuzorg. Hierbij wordt geregeld nauw samengewerkt met buitenlandse zusterorganisaties. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse gezamenlijke studiedag met het Belgische ATIPIC.
  • Het organiseren van bedrijfsbezoeken.
  • Aandacht schenken aan ontwikkelingen op het gebied van Europese en nationale milieuwetgeving en andere overheidsmaatregelen, waarbij verftechnici betrokken zijn (b.v. chemisch afval, veiligheid en gezondheid, wet productaansprakelijkheid, etiketteren enz.).
  • Activiteiten die voortvloeien uit ons lidmaatschap van de overkoepelende organisatie van Europese verftechnici. FATIPEC. In dit kader verzorgt de NVVT o.a. de co√∂rdinatie van de Nederlandse voordrachten, die op FATIPEC-congressen worden gehouden.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor de technische aspecten van verf, vernis, inkt en soortgelijke producten. Studenten en senioren zijn eveneens van harte welkom. Informatie over lidmaatschap en contributie is te verkrijgen bij de Bond voor Materialenkennis. Zie hiervoor de 'Contact' knop op de blauwe menubalk aan de bovenzijde van deze pagina.

Meer informatie over de NVVT vindt u op de website http://www.nvvt-nederland.nl

Agenda