Kring voor Materiaalbewerking met Lasers

De Kring voor Materiaalbewerking met Lasers (MBL) is op 19 mei 1992 door de Bond voor Materialenkennis ge´nstalleerd. In 1994 is de Kring goed op gang gekomen; in de volgende jaren heeft de Kring zich ontwikkeld tot een contactgroep voor vakgenoten die tweemaal per jaar bij ÚÚn van de leden bijeenkomt. De bijeenkomsten zijn voor leden kosteloos en beginnen om 15.00 uur in de middag. De vergaderingen zijn toegankelijk voor iedereen die ge´nteresseerd is in het werkgebied materiaalbewerking met lasers en zich met de doelstellingen kan verenigen.

De doelstellingen zijn het onderhouden van onderlinge contacten en het uitwisselen van ervaringen met laser voor materiaalbewerking. In de laserbewerkingstechniek dienen zich onder andere door de komst van nieuwe lasertypen zoveel nieuwe mogelijkheden aan, dat ook bedrijven die lasers toepassen de ontwikkelingen nauwelijks kunnen bijhouden. De Kring functioneert als een centraal punt tussen aanbieders en gebruikers van kennis, apparatuur en materialen op het gebied van lasertechnologie.

Voor meer informatie kunt u hier terecht. Ook kunt u contact opnemen via de 'Contact' knop bovenaan, op de blauwe menubalk.