PolyCond

Vanaf 2005 tot begin 2009 nam de Bond voor Materialenkennis deel aan het Europese project 'PolyCond'.

Doel van dit project was om hoogwaardige, milieuvriendelijke en tevens goedkope geleidende composieten te ontwikkelen ten behoeve van bescherming tegen de gevolgen van elektromagnetische interferentie en elektrostatische ontlading. Hierbij kijken de projectpartners naar inherent geleidende polymeren zoals polyaniline, maar ook naar geleidende koolstof nanobuisjes als vulstof in een niet-geleidende polymere matrix.

In 2010 en 2011 kreeg PolyCond een vervolg in de vorm van iPolyCond. Dit project had tot doel om kennis over geleidende composieten - vooral afkomstig uit PolyCond - toegankelijk te maken voor de polymeerverwerkende industrie, bijvoorbeeld in de vorm van trainingsmaterialen.

In het Jaarboek 2009 van de Bond is een artikel verschenen met hierin achtergronden, doelstellingen, technisch-inhoudelijke resultaten en case-studies van het project. Dit artikel getiteld PolyCond: electromagnetic shielding with conducting polymers kunt u hier downloaden.