Nominaties 2011

De volgende vijf personen, in alfabetische volgorde, zijn genomineerd voor de titel “Dutch Master in Materials 2011″:

Prof. Ruud Beerkens (TNO, glas)
‘Goeroe’ op glasgebied, is vanuit Nederland internationaal werkzaam waar hij veel seminars en workshops organiseert. Actief binnen GlassTrend, en adviseur van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten. Van 1997 tot 2003 hoogleraar Glastechnologie aan de TUE.

Prof. Dave Blank (Universiteit Twente, anorganische materialen)
Grote staat van dienst op het gebied van anorganische (functionele) materialen in heel Nederland. Wetenschappelijk directeur van Mesa+, Twents instituut voor nanotechnologie. Doet ook veel aan het toegankelijk maken van wetenschap voor jonge mensen.

Prof. Piet Lemstra (Technische Universiteit Eindhoven, polymeren)
Grote naam in de polymerenwereld, in het bijzonder achter de ontwikkeling van de ‘ijzersterke’ kunststofvezel Dyneema en technische polymeren in het algemeen. Deze grondlegger van het Dutch Polymers Institute (DPI) heeft onlangs, op 30 september 2011, zijn afscheidscollege aan de TUE gegeven.

Prof. Jacques Noordermeer (Universiteit Twente, rubbertechnologie)
Heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van rubbertechnologie en heeft belangrijke bijdragen geleverd aan het verhelderen van de relatie tussen rubberchemie en processing en de uiteindelijke eigenschappen. Hij combineerde zijn academische loopbaan met een loopbaan in de industrie.

Prof. Sybrand van der Zwaag (Technische Universiteit Delft, o.m. metalen en self healing materials)
Toonaangevende inspirator voor ‘self healing materials’ als nieuw vakgebied binnen materialenland, en zet Nederland als zodanig internationaal op de kaart. Heeft zich als voorzitter van de Bond voor Materialenkennis jarenlang actief ingezet voor de kennisverspreiding van materialen.