Home

De Bond voor Materialenkennis (BvM) is een netwerk van experts op het gebied van materiaaltechnologie. Onze leden zijn onderzoekers en technici bij universiteiten, onderzoeksinstituten en de industrie. Ons doel is om kennis van de verwerking en toepassing van materialen te verspreiden, binnen en buiten het materialenveld.

De Bond bestaat al sinds 1926, heeft momenteel bijna 800 leden en combineert de volgende gebieden: Metalen, Kunststoffen, Keramiek, Biogebaseerde materialen, Materiaalbewerking met lasers, Warmtebehandeling (van metalen), Verbindingen, Verftechnologie, Reologie, Tribologie, Corrosie (Studiekern en Sectie) en Duurzaamheid en betrouwbaarheid

De Bond vervult een belangrijke brugfunctie tussen theorie en praktijk, tussen wetenschap en bedrijfsleven. De Bond bevordert onderzoek en draagt kennis over in de vorm van bijeenkomsten, cursussen, onderzoeksrapporten, publicaties in wetenschappelijke/ technische tijdschriften, en via onze (digitale) nieuwsbrieven en website.

Klik hier voor een overzicht van de activiteiten van de Bond voor Materialenkennis.
De Bond is lid van de Federation of European Materials Societies (FEMS) en de Europese Corrosie Federatie (EFC).

               

 


Ook op LinkedIn is de Bond actief.


Lid worden van de Bond? Klik hier voor de ledenvoordelen.


Agenda