Maak kennis met de Bond

Netwerk van experts   

De Bond voor Materialenkennis is een netwerk van experts op het gebied van materiaaltechnologie. Onze leden zijn veelal onderzoekers en technici bij universiteiten, onderzoeksinstituten en de industrie, die er behagen in scheppen om kennis over de verwerking en toepassing van materialen te verspreiden of te absorberen, binnen en buiten het materialenveld. Dit gebeurt hoofdzakelijk in de vorm van bijeenkomsten met lezingen en persoonlijke interactie. 


Activiteiten   

De Bond initieert symposia, meetings (meer dan 30x per jaar), cursussen, technisch-wetenschappelijke publicaties, onderzoeksactiviteiten en bevordert educatie op het gebied van materialen. We brengen onze activiteiten tot uitdrukking via ons Jaarboek, onze digitale nieuwsbrief en de website www.bondvoormaterialenkennis.nl

Download hier ons meest recente jaarboek.

Wenst u in te tekenen op onze digitale nieuwsbrief? Wij nemen u graag op in onze mailinglijst na aanmelding via info@materialenkennis.nl. 


Agenda