Ledenvoordeel

De voordelen van een lidmaatschap op een rij:

  • Als lid van de Bond kunt u deelnemen aan activiteiten van de Bond - zoals bijeenkomsten en cursussen - tegen sterk gereduceerde tarieven in vergelijking met niet-leden, en soms zonder enige kosten. Hierdoor blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op materiaalkundig gebied.
  • Als lid kunt u korting krijgen op:
  • Netwerkfunctie: op (studie)bijeenkomsten komt u in contact met vakgenoten uit andere bedrijven en instellingen.
  • Via onze digitale nieuwsbrief, die eens per drie maanden aan onze leden wordt toegezonden, blijft u op de hoogte van de komende activiteiten van de Bond.
  • Als lid van de Bond heeft u recht op toezending van het Jaarboek. Dit Jaarboek is een onmisbaar naslagwerk waarin u kunt nalezen wie uw vakgenoten zijn en waar ze werkzaam zijn. Sinds 2012 is het Jaarboek uitgebreid met meer technisch-inhoudelijke materiaalkundige informatie.
  • De Bond is nauw betrokken bij materiaalkunde op Europees gebied doordat ze is aangesloten bij de Federation of European Materials Societies (FEMS) en de Europese Corrosie Federatie (EFC). Via de FEMS kan de Bond invloed uitoefenen op de Europese materialenagenda. Leden kunnen korting krijgen op hun deelname aan conferenties die door FEMS en EFC georganiseerd worden, inclusief EuroMat conferenties.

Uw lidmaatschap draagt bij aan de daadkracht van de Bond en aan haar belangrijkste doelstelling: stimulering, versterking, verspreiding en toepassing van materiaaltechnologie. 

Wenst u lid te worden? Laat het ons weten via een e-mail naar info@materialenkennis.nl. Wij zullen uw aanmelding behandelen en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht. 

VAN HARTE WELKOM !


Agenda