Ledenvoordelen

De voordelen van een lidmaatschap op een rij:

  • Als lid van de Bond kunt u deelnemen aan activiteiten van de Bond - zoals bijeenkomsten en cursussen - tegen sterk gereduceerde tarieven in vergelijking met niet-leden, en soms zonder enige kosten. Hierdoor blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op materiaalkundig gebied.
  • Netwerkfunctie: op (studie)bijeenkomsten komt u in contact met vakgenoten uit andere bedrijven en instellingen.
  • Via onze digitale nieuwsbrief, die eens per drie maanden aan onze leden wordt toegezonden, blijft u op de hoogte van de komende activiteiten van de Bond.
  • Als lid van de Bond heeft u recht op toezending van het Jaarboek. Dit Jaarboek is een onmisbaar naslagwerk waarin u kunt nalezen wie uw vakgenoten zijn en waar ze werkzaam zijn. Sinds 2012 is het Jaarboek uitgebreid met meer technisch-inhoudelijke materiaalkundige informatie.

Uw lidmaatschap draagt bij aan de daadkracht van de Bond en aan haar belangrijkste doelstelling: stimulering, versterking, verspreiding en toepassing van materiaaltechnologie. 

Wenst u lid te worden? Laat het ons weten via een e-mail naar info@bondvoormaterialenkennis.nl. Wij zullen uw aanmelding behandelen en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht. 

VAN HARTE WELKOM !


Agenda