Contributie

Contributieschema Bond voor Materialenkennis 2016

De Bond kent personen en bedrijven/instellingen als lid. Een bedrijf kan één of meer medewerkers laten participeren. De persoonlijke en bedrijfsleden dienen zich voor ten minste één sectie of vereniging binnen de Bond in te schrijven. De totale contributie bestaat uit een algemeen Bondsdeel en een bijdrage aan de secties/verenigingen waarvan men lid is. Voordelen van het lidmaatschap vindt u hier.


Soort lidmaatschap

Aantal medewerkers

Contributiebijdrage BvM incl. 1 verplichte sectie/ver. p.p.

Aantal personen onder een bedrijfs-lidmaatschap

Persoonlijk

 

€ 116,45

 

Student

 

€ 52,60

 

Gepensioneerde

 

€ 52,60

 

Onderwijsinstelling

Onbeperkt

€ 343,00

4

Bedrijf Categorie A

1 - 25

€ 343,00

4

Bedrijf Categorie B

26 - 100

€ 823,20

7

Bedrijf Categorie C

101 -300

€ 1246,20

11

Bedrijf Categorie D

301 - 600

€ 2386,90

22

Bedrijf Categorie E

601 - 1000

€ 2919,60

30

Bedrijf Categorie F  Meer dan 1000  Op aanvraag  Op aanvraag


Bedrijfslidmaatschap Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek (ongeacht bedrijfsgrootte) 

€ 152,20 + € 99,25p.p. 


Meerprijs voor enkele secties/verenigingen

Toeslag lidmaatschap Studiekring Duurzaamheid en Betrouwbaarheid, Sectie Hechting, Sectie Kunststoffen, Kring voor Materiaalbewerking met Lasers, Sectie Biogebaseerde Materialen of Sectie Tribologie

€ 17,20 

Toeslag lidmaatschap Nederlandse Reologische Vereniging

€ 26,95

Toelsag lidmaatschap Nederlandse Keramische Vereniging

€ 27,50

Toeslag lidmaatschap Nederlandse Vereniging van Verftechnici

€ 74,50 

Toeslag lidmaatschap Nederlandse Vereniging van Verftechnici - gepensioneerd (50%) € 37,25 

Toeslag lidmaatschap Sectie Metalen

€ 34,90

Toeslag lidmaatschap Sectie Corrosie

€ 47,75

Toeslag lidmaatschap Studiekern Corrosie

€ 47,20 

 Toeslag persoonlijk lidmaatschap Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek € 23,15

Startende bedrijven
Met ingang van 2014 kunnen startende bedrijven (inclusief eenmanszaken) gebruik maken van de '50% regeling', waarbij aan de bedrijven gedurende de eerste twee jaar van hun bestaan een korting van 50% op de totale contributie wordt gegeven.

Alle prijzen zijn exclusief BTW; typefouten voorbehouden.


Andere financiële informatie

De bestuursleden van de Bond voor Materialenkennis oefenen hun functie onbezoldigd uit. Zij worden enkel vergoed voor werkelijk gemaakte en bewezen onkosten, gerelateerd aan de uitoefening van hun functie. De huidige bestuursleden zijn dhr. Guido Verhoeven (voorzitter), dhr. Mario van Wingerde (penningsmeester), mevr. Amarante Böttger, dhr. Erik Schuring en dhr. Frans Vos.