Contributie

Contributieschema Bond voor Materialenkennis 2020

De Bond kent personen en bedrijven/instellingen als lid. Een bedrijf kan 1 of meer medewerkers laten participeren. De persoonlijke en bedrijfsleden dienen zich voor ten minste 1 sectie of vereniging binnen de Bond in te schrijven. De totale contributie bestaat uit een algemeen Bondsdeel en een bijdrage aan de secties/verenigingen waarvan men lid is. Voordelen van het lidmaatschap vindt u hier.


Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW; typefouten voorbehouden.


Soort lidmaatschap

Aantal medewerkers

Contributiebijdrage BvM incl. 1 verplichte sectie/ver. p.p.

Aantal personen onder een bedrijfs-lidmaatschap

 Persoonlijk   122,05   
 Student   54,90   
 Gepensioneerde   54,90   
 Onderwijsinstelling Onbeperkt  358,45
 Bedrijf categorie A 1 - 25 358,45
 Bedrijf categorie B 26 - 100  862,45
 Bedrijf categorie C 101 - 300 1.305,80 11 
 Bedrijf categorie D 301 - 600 2.500,20 22 
 Bedrijf categorie E 601 - 1000 3.055,15 30 
 Bedrijf categorie F Meer dan 1000 Op aanvraag Op aanvraag 


Bedrijfslidmaatschap Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek (ongeacht bedrijfsgrootte) 

152,20 + 104,85 p.p. (max. 4 personen)


Meerprijs voor enkele secties/verenigingen

Toeslag lidmaatschap Nederlandse Reologische Vereniging

27,50 

Toelsag lidmaatschap Nederlandse Keramische Vereniging

30,00

Toeslag lidmaatschap Nederlandse Vereniging van Verftechnici

74,50 

Toeslag lidmaatschap Nederlandse Vereniging van Verftechnici - gepensioneerd (50%) 37,25 

Toeslag lidmaatschap Sectie Corrosie

47,75

Toeslag lidmaatschap Studiekern Corrosie

30,00                                                                                                                           

 Toeslag persoonlijk lidmaatschap Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek 23,15


Startende bedrijven


Met ingang van 2014 kunnen startende bedrijven (inclusief eenmanszaken) gebruik maken van de '50% regeling', waarbij aan de bedrijven gedurende de eerste twee jaar van hun bestaan een korting van 50% op de totale contributie wordt gegeven.


Onbezoldigde bestuursmandaten

De bestuursleden van de Bond voor Materialenkennis oefenen hun functie onbezoldigd uit. Zij worden enkel vergoed voor werkelijk gemaakte en bewezen onkosten, gerelateerd aan de uitoefening van hun functie. De huidige bestuursleden zijn dhr. Guido Verhoeven (voorzitter), dhr. Jan Zuidema (penningsmeester), mevr. Amarante Bottger, mevr. Fleur Maes, dhr. Erik Schuring, dhr. Bert van Haastrecht en dhr. Frans Vos.Agenda